Φυσικοθεραπεία

Η Φυσικοθεραπεία βοηθά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, λαμβάνοντας υπόψη τη σωματική, ψυχολογική, συναισθηματική και κοινωνική ευημερία. Ανήκει στον τομέα της υγείας και περιλαμβάνει την πρόληψη, τη θεραπεία/παρέμβαση, την προσαρμογή και την αποκατάσταση.

Οι Φυσικοθεραπευτές είναι αρμόδιοι επαγγελματικά να:

 • προβούν σε αξιολόγηση του ασθενή
 • εκτιμούν τα ευρήματα από τις εξετάσεις
 • διατυπώνουν μια υπόθεση/διάγνωση, μια πρόγνωση και ένα πλάνο θεραπείας
 • εφαρμόσουν το φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα παρέμβασης
 • καθορίσουν τα αποτελέσματα την παρέμβασης
 • αποφασίσουν πότε πρέπει να αναφερθούν και να συστήσουν έναν άλλον επαγγελματία υγείας στον ασθενή
 • προτείνουν τρόπους αυτοδιαχείρισης και να εκπαιδεύσουν τεχνικές αυτοθεραπείας

 

Ο Φυσικοθεραπευτής έχει την εκτενή γνώση του σώματος και των κινητικών του αναγκών, η οποία είναι κεντρικής σημασίας για τον καθορισμό της διάγνωσης και της παρέμβασης. Ο τρόπος προσέγγισης ποικίλει ανάλογα με το αν η παρέμβαση ασχολείται με την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη, τη θεραπεία ή την αποκατάσταση.

World Confederation for Physical Therapy, WCPT

Χειροθεραπεία

Η χειροθεραπεία χωρίζεται σε δύο μέρη,τη δομική και την λειτουργική χειροθεραπεία.

 • Η δομική περιλαμβάνει κινητοποιήσεις των μαλακών μορίων (περιτονία,νευρικός ιστός,σπλάχνα,μύες) και των αρθρώσεων, με τεχνικές δια  χειρός και με τη χρήση εργαλείων (βεντούζες,ζώνεςκλπ), με στόχο την επαναφορά της δομικής ακεραιότητας του σώματος.
 • Ακολουθεί το λειτουργικό μέρος της θεραπείας στο οποίο ο θεραπευόμενος πραγματοποίει τις κινήσεις που τον περιορίζουν και του προκαλούν πονο στην καθημερινότητα   ενώ  ταυτόχρονα εφαρμόζονται τεχνικές δια χειρός που διευκολύνουν την κίνηση και την καθιστούν ανώδυνη

Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των τεχνικών χειροθεραπείας  FDM (Fascial Distortion Model) και Mulligan Concept, έχει ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο και αξιοπιστία.

Πρίν από την εφαρμογή κάθε χειροθεραπευτικής προσέγγισης, πραγματοποιείται ενδελεχής αξιολόγηση για να αναδειχθούν οι ενδείξεις και οι αντενδείξεις για τον κάθε θεραπευόμενο.

Better safe, than sorry!

Οφελη:
 • Άμεση ανακούφιση του πόνου
 • Ανώδυνη κίνηση
 • Βελτιώση  ελαστικότητας και αισθητικότητας του σώματος
 • Βελτίωση σταθερότητας των αρθρώσεων
 • Βελτίωση ισορροπίας του σώματος
 • Ενίσχυση του συστήματος επιδιόρθωσης και ανάπλασης (Περιτονία)
 • Ενίσχυση μυϊκής δύναμης
 • Τόνωση του νευρικού ιστού
 • Βελτίωση της κυκλοφορίας του αιμάτος και της λέμφου
 • Ενίσχυση του κυτταρικού μεταβολισμού
 • Βελτίωση αναπνευστικής λειτουργίας
 • Βελτίωση σπλαχνικών λειτουργιών
 • Ενίσχυση σωματικής αυτογνωσίας και ψυχολογίας

Η περιτονία (fascia) με την ιατρική έννοια είναι ο συνδετικός ιστός και συνδέει όλες τις επιμέρους δομές του σώματος.Εάν έχετε παρατηρήσει, ένα λευκό ινώδη ιστό ανάμεσα από τις μυικές ίνες στο κρέας, τοτέ έχετε παρατηρήσει ένα τύποπεριτονίας (μυοπεριτονία).Εκτός από τη σύνδεση η περιτονία περιβάλλει,αναστομώνει, διαχωρίζει, χωρίζει, προστατεύει, μονώνει και περιβάλλει τα οστά, τα νεύρα, τους μύες και άλλους ιστούς(Stephen Typaldos).

Κινητοποιώντας ή ανατάσσοντας την περιτονία έχουμε πολλαπλά οφέλη σε επίπεδο κινητικότητας, λειτουργικότητας και αισθητικότητας των ιστών ή των οργάνων που αυτή συνδέει αλλά και συνολικά ολόκληρού του σώματος. Γνωρίζουμε πως συγκροτείται από ένα τρισδιάστατο δίκτυο, που εκτείνεται σε όλο το σώμα.ωΑποτελεί το μεγαλύτερο αισθητήριο όργανο και το σύστημα επιδιόρθωσης και αναγέννησης του σώματος. Παρουσιάζεται σε πολλές γνωστές μορφές όπως οι τένοντες, οι σύνδεσμοι, οι περιτονιακές δεσμίδες, οι απονευρώσεις, οι συμφύσεις,το περικάρδιο, ο υπεζωκότας, καθώς και σε πολλές άλλες δομές(Schleip).

Ο χρόνιος πόνος(>3 μήνες), στις διάφορες εκφάνσεις του, αποτελεί ένα μείζων πρόβλημα. Αν και ο όξυς πόνος είναι ένα σοκαριστικό βίωμα σε πολλές περιπτώσεις είναι πιο διαχειρίσιμος, σε σχέση με το χρόνιο, ενώ παράλληλα η έγκαιρη θεραπεία στην οξεία φάση προλαμβάνει επιπλοκές που ενδεχομένως οδηγούν στην χρονιότητα. Η μέχρι τώρα κλασική προσέγγιση της δυτικής ιατρικής μεταφέρει απαισιόδοξα μηνύματα για τον χρόνιο πόνο καθώς μιλά για περιορισμένες θεραπευτικές δυνατότητες.

Σύμφωνα με τη μέθοδο FDM, ο χρόνιος μυοσκελετικός πόνος μπορεί να εξηγηθεί ως παραμόρφωση (τσαλάκωμα) της περιτονίας με ή χωρίς την ύπαρξη “συμφύσεων”(ίνες που ένωνουν παθολογικά τους ιστούς). Η περιτονία μπορεί να επανασυστραφεί και οι συμφύσεις να λυθουν με ειδικές τεχνικές.Έτσι αφενός, επαναφέρεται η δομική ακεραιότητα του σώματος και ο πόνος εξαλείφετε και αφετέρου, αλλάζει θετικά η αντίληψη του πόνου.Επίσης, με το Mulligan concept, μέσα από το οποίο προσφέρονται ανώδυνα βιώματα κίνησης, επηρεάζεται θετικά η ψυχολογική και συμπεριφορική ανταπόκριση στον πόνο.

Με ειδικές τεχνικές για αρθρώσεις, όπως κινητοποιήσεις και ειδικούς χειρισμούς, από τη μέθοδο FDM και το Mulligan concept το φυσιολογικό εύρος κίνησης επανακτάται και γίνεται ανώδυνο. Αυτό το πετυχαίνουμε διορθώνοντας τη λανθασμένη θέση των αρθρώσεων σε συνδυασμό με ταυτόχρονη ενεργητική κίνηση απο τον θεραπευόμενο, καθώς και ανατάσσοντας τους περιαρθρικούς ιστούς(συνδεσμοι, τενοντές, περιτονία).

Οι επιδράσεις των μεθόδων αυτών, δεν περιορίζονται μονάχα στις αρθρώσεις σαν δομές αλλά επεκτείνονται στο κεντρικό νευρικό σύστημα παρέχοντας ανώδυνα βιώματα κίνησης, και ενισχύοντας την αντιλήψη της κίνησης (ιδιοδεκτικότητα) και τον κινητικό έλεγχο.

Μια βασική παράμετρος για να λειτουργούν εύρυθμα τα σπλάχνα μας, είναι η θέση και η κινητικότητα τους, μέσα στην χώρο της κοιλιάς.Τα σπλάχνα ειναι περιτυλεγμένα από μια μεμβράνη, την περιτονία(ή περιτόνεο), η οποία τα προστατεύει, τα συγκρατεί, τα διαχωρίζει, τα βοηθάει να κινούνται και μεταφερεί ως αισθητήριο όργανο πληροφορίες για την κατασταση τους στον εγκέφαλο.

Θεραπέυοντας τις περιτονιακές παραμορφώσης των σπλάχνων και κινητοποιώντας τα σπλάχνα, διευκολύνουμε τη λειτουργία τους αλλά και τη λειτουργία του μυοσκελετικού συστήματος, καθώς αυτά συνδέονται(π.χ έντερο με γόνατο). Οι τεχνικές αυτές από τη μέθοδο FDM, έχουν ταυτόχρονα θεραπευτικές επιδράσεις στα σωματικά συμπτώματα και στην ψυχολογία.

Με τεχνικές από τη μέθοδο FDM και το Mulligan concept, αποσυμφορίζουμε το νευρικό ιστό από πιεστικά φαινόμενα (σπονδυλική στένωση, κήλη, συσπασμένοι μύες, παραμορφωμένο περινεύριο) και τον κινητοποιούμε, προσδίδοντας του ελαστικότητα και την ικανότητα να ολισθαίνει ανάμεσα από τους ιστούς που τον περιβάλλουν.

Με αυτό τον τρόπο τα νευρογενή συμπτώματα(μουδιάσματα,πάρεση,καυσαλγία)καταπολεμούνται και ενισχύεται η λειτουργία του νευρικού συσήματος να μεταφέρει πλροφορίες και να ελέγχει τις ανθρώπινες λειτουργίες.

Γνωρίζουμε πως τα συναισθήματα και οι σκέψεις μας σωματικοποιούνται.Σύγχρονες έρευνες όμως, επιβεβαιώνουν ότι η σωματική κατάσταση μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά την ψυχολογία.Απελευθερώνοντας τις δομές του σώματος, με ειδικές τεχνικές, που έχουν σωματικοποιήση στρες τα συναισθήματα ξεκλειδώνουν και το στρες καταλαγίαζει.

Μπορούμε εν ολίγοις, να επηρεάσουμε θετικά τα συναισθήματα, μέσα από σωματικές παρεμβάσεις δια χειρός και όχι μονάχα να σωματικοποιούμε το στρες και τις ψυχολογικές εντάσεις. Επιπλέον, μέσα από τις τεχνικές χειροθεραπείας οξύνεται η σωματική αυτογνωσία, που με τη σειρά τροφοδοτεί την αυτογνωσία εν γένει.