Οι τεχνικές Myofascial Release and Trigger Point, συνδυάζουν ανακούφιση και θεραπευτικό αποτέλεσμα. Πιο συγκεκριμένα, τα επώδυνα μυοπεριτονιακά σημεία (Trigger Points) και οι εντάσεις, λύνονται, το σώμα αναζωογονείται, απελευθερώνεται και το εύρος κίνησης επανακτάται.Έχει άμεσα οφέλη προαγωνιστικά, στη προετοιμασία των αθλητών και μεταγωνιστικά στην αποθεραπέια τους.

Οφελη:
  • Άμεση ανακούφιση του πόνου
  • Ενίσχυση μυϊκής δύναμης
  • Βελτίωση ελαστικότητας και αισθητικότητας του σώματος
  • Τόνωση του νευρικού ιστού
  • Βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος
  • Επιτάχυνση ανάρρωσης των μυών
  • Ενίσχυση του κυτταρικού μεταβολισμού
  • Πρόληψη μυοσκελετικών τραυματισμών