“Σκοπός μου είναι να παρέχω ποιοτικές υπηρεσίες υγέιας οι οποίες να είναι προσιτές σε μια περιόδο οικονομικών δυσκολιών.”

Πως καθορίζεται η τιμή;

Στην πρώτη επίσκεψη γίνεται μια πρόγνωση για το πόσες θεραπείες θα χρειαστούν για να λύσουμε το πρόβλημα και να πετύχουμε τους αρχικούς στόχους.Ανάλογα με τον αριθμό και τη συχνότητα των συνεδριών προσαρμόζεται και η τιμή.Λόγω των αποτελεσματικών τεχνικών χειροθεραπείας,της εκπαίδευσης τεχνικών αυτοθεραπείας και της στοχευμένης θεραπευτικής άσκησης μειώνεται κατα πολύ ο αριθμός και η συχνότητα των συνεδριών(αντι για 10, 4 με 5 συνεδρίες)

Συνήθως γίνονται μια με δύο συνεδρίες τη βδομάδα δίνοντες χρόνο στο σώμα να ανταποκριθεί σε αυτές.