Fascia Distortion Model (FDM) – Μοντέλο Περιτονιακής Παραμόρφωσης

 

  “Οι ασθενείς έχουν μια ασυνείδητη γνώση για την φύση των συμπτωμάτων τους και ακομά γνωρίζουν ασυνείδητα τις κατάλληλες θεραπευτικές λύσεις για τα προβλήματα τους αλλά δεν μπορούν να βάλουν λόγια σε αυτή την ασυνείδητη γνώση(Stephen  Typaldos )”

 

Βασισμένος σε αυτή την επαναστατική ιδέα ο Stephen  Typaldos δημιούργησε το μοντέλο του FDM(Fascia Distortion Model) εισάγωντας έναν νέο τρόπο σκέψης πάνω στην ανατομία,τη λειτουργία και την κινητική συμπεριφορά του ανθρώπου δίνοντας παράλληλα εκπληκτικές θεραπευτικές λύσεις.

Tο μοντέλο περιτονιακής διαστρέβλωσης(FDM) είναι μια ιατρική προσέγγιση στην οποία πρότυπα τραυματισμών και άλλων νόσων αποδίδονται σε συγκεκριμένες παθολογικές μεταβολές του συνδετικού ιστού(περιτονία).Ο θεραπευτής με το ιστορικό,τη εξέταση και με ένα σύστημα κωδικοποίησης της γλώσσας του σώματος(χειρονομίες πόνου) διαγνώσκει τις διαστρεβλώσεις του συνδετικού ιστού και εφαρμόζει τις κατάλληλες τεχνικές για να τον ανατάξει.

Η βασική αρχή του μοντέλου υπογραμμίζει πως ο συνδετικός ιστός(περιτονία) που έχει συστραφεί-παραμορφωθεί μπόρει να επανασυστραφεί.Δινεί δηλαδη την προοπτική της επανάφορας και της βελτίωσης της ανθρώπινης λειτουργίας (κινητικά,αισθητηριακά,αντιληπτικά) μέσα από το πρίσμα του συνδετικού ιστού.Δηλαδή της αρμονικής συνέχειας  του σώματος.

 

Tι είναι Περιτονία:

1) συνδετικός ιστός

2) αισθητήριο όργανο

3)σύστημα επιδιόρθωσης και αναγέννησης του σώματος

 

Εάν έχετε παρατηρήσει ένα λευκό ινώδη ιστό ανάμεσα απο τις μυικές ίνες στο κρέας τοτέ έχετε παρατηρήσει ένα τύπο περιτονίας(μυοπεριτονία).Η περιτονία(fascia)με την ιατρική έννοια είναι ο συνδετικός ιστός και συνδέει όλες τις επιμέρους δομές του σωματος. Εκτός από τη σύνδεση η περιτονία περιβάλλει,αναστομώνει, διαχωρίζει, χωρίζει, προστατεύει, μονώνει και περιβάλλει τα οστά, τα νεύρα, τους μύες και άλλους ιστούς(Stephen Typaldos). Παρουσιάζεται σε πολλές γνωστές μορφές όπως οι τένοντες, οι σύνδεσμοι, οι περιτονιακές δεσμίδες, οι απονευρώσεις, οι συμφύσεις, το περικάρδιο, ο υπεζωκότας καθώς και σε πολλές άλλες δομές (Schleip). Γνωρίζουμε πως συγκροτείται από ένα τρισδιάστατο δίκτυο, που εκτείνεται σε όλο το σώμα και αποτελεί το μεγαλύτερο αισθητήριο όργανο και το σύστημα επιδιόρθωσης – αναγέννησης του σώματος.

 

Mulligan’s concept – Mobilization with Movement

 

Η θεραπευτική προσέγγιση του Brian Mulligan αναπτύχθηκε στη Νέα Ζηλανδία τη δεκαετία του 70 και περιλαμβάνει ένα συνδυασμό τεχνικών ενδοαρθρικής κινητοποίησης (manual therapy) με ενεργητικές κινήσεις.Οι ασθενείς στους οποίους εφαρμόστηκαν οι τεχνικές του Mulligan, χαρακτηρίσαν τη διαδικασία ως ένα ‘’μικρό θαύμα’’ καθώς είναι εντελώς ανώδυνη και ασφαλής και εμφανίζουν βελτίωση από τις πρώτες κιόλας, θεραπείες!

Η υπόθεση του Brian Mulligan στηρίζεται στην άποψη οτι ο κακός προσανατολισμός (fault position) μεταξύ των αρθρικών επιφανειών μιας άρθρωσης, αποτελεί τη βασική αιτία πόνου και περιορισμού της κίνησης.Αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται ερευνητικά αλλά και από την κλινική πράξη είναι ότι παρέχοντας στους θεραπευόμενους ανώδυνα και ασφαλή βιωμάτα κίνησης επανεκπαιδεύεται ο εγκέφαλος και από την φάση  άμυνας- προστασίας περνάει στον συνείδητα ελεγχόμενο τρόπο κίνησης.Με αυτόν τον τρόπο ο φόβος μην πονέσουμε καθώς κινούμαστε(κινησιοφοβία) εξαλείφετε και η κίνηση επανοηματοδοτείτε.

 

 

Myofascial and Trigger Point Therapy (Myotherapy College of Utah)

 

Το Myofascial and Trigger Point Therapy προσεγγίζει την θεραπεία των μυϊκών πόνων και προβλήματων μέσα από την απευλευθέρωση της μυοπεριτονίας.H μυοπεριτονία(Myofascial)  θα λέγαμε πως ειναι η θήκη των μύων που περιβάλλει, αναστομώνει, διαχωρίζει, προστατεύει, και μονώνει τους μύες παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην λειτουργία τους.Όταν για παράδειγμα οι μύες συσπώνται ολισθαίνουν πάνω στην περιτονία και όταν τραυματίζονται το σύστημα της περιτονίας φροντίζει για την επιδιόρθωση και την ανάπλαση τους.Με τους τραυματισμόυς και την υπέρχρηση του σώματος η μυοπεριτονία τσαλακώνεται,όπως τσαλακώνονται και τα ρουχα μας από τη χρήση, παρεμποδίζοντας τη φυσιολογική μυϊκή λειτουργία

Με τις δια χειρός τεχνικές Myofascial Release and Trigger Point συνδυάζεται ανακούφιση και θεραπευτικό αποτέλεσμα.Πιο συγκεκριμένα τα επώδυνα σημεία(Trigger Points) και οι εντάσεις λύνονται και μαλακώνουν,το σώμα αναζωογονείται και “σιδερώνεται”,το εύρος κίνησης επανακτάται και λειτουργία του μυικοπεριτονιακού συστήματος αποκαθίσταται.