Η πρώτη επίσκεψη είναι πολύ σημαντική καθώς είναι η αφετηρία για να χτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης.Σε αυτή γίνεται η συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών μέσω του ιστορίκου,της αξιολόγησης και ενός συστήματος κωδικοποίησης τη γλώσσας του σώματος για να φτιάξουμε ένα στοχευμένο θεραπευτικό πλάνο βασισμένο στις ανάγκες, τους στόχους, και την ιδιαιτερότητα του προβλήματος σας. Διαρκεί λίγο παραπάνω από μία ώρα και περιλαμβάνει την αξιολόγηση, την πρώτη θεραπεία και την πρόγνωση για τον αριθμό και τη συχνότητα των συνεδριών

Στην πρώτη επίσκεψη θα ηθέλα να δω το φάκελο με τις ιατρικές εξετάσεις σας. Σας προτείνουμε:

  1. να φοράτε άνετα ρούχα, που θα επιτρέπουν την ελεύθερη κίνηση και αλλαγή θέσεων και
  2. να έχετε άνεση χρόνου, ώστε να διερευνήσουμε ενδελεχώς το πρόβλημα σας.